facebook linkedin
NLEN

Gemeente Zoetermeer - Kopje Koffie Deurwaarder

Een van de dingen waar de gemeente Zoetermeer op willen inzetten is het toegankelijk maken van inkomensondersteunende voorzieningen en andere onder-steuningsmogelijkheden voor mensen die op- of rond het sociaal minimum zitten, in problemen zitten of breder informatie willen om uit financiële problemen te komen of te blijven.
De gemeente Zoetermeer wil haar inwoners informeren over welke mogelijkheden er voor haar burgers zijn om financiële problemen te voorkomen of op te lossen.

#Animatie  #Non profit  #Overheid  #Verander management  #Whiteboard animation  / Gemeente Zoetermeer
facebook