facebook linkedin
NLEN

Als u meer wilt weten over onze animatie films?

 

 

Het kan bijna niet anders of ook bij u in de organisatie wordt nagedacht over de toekomst.

Er spelen vragen als: hoe maken we onze organisatie slagvaardiger, onze medewerkers ondernemender? Hoe kunnen we onze klanten beter bedienen?
Bij maatschappelijke organisaties en bij de overheid gaat het over vragen als: hoe maken we onze stad duurzamer? Onze provincie interessanter voor bedrijven? Ons onderwijs beter? Hoe maken we Nederland bereikbaarder? Kortom, hoe kunnen we de wereld een stukje beter maken?

Als u het antwoord op die vraag gevonden heeft, dan wilt u uw bevindingen natuurlijk wereldkundig maken en draagvlak creëren. Want zonder draagvlak komt er niets tot stand. En daar kunnen wij u bij helpen – met een middel waar u misschien nog niet aan gedacht heeft: een tekenfilm. Hoe we dat weten?

In 2011 vroeg Hogeschool Avans ons om een film te maken over hun meerjarenbeleidsplan. Een mooi plan, met interessante ideeën erin. Maar ja, om een breed publiek te interesseren voor iets dat luistert naar de naam Meerjarenbeleidsplan moet je echt van goeden huize komen!


Avans gaf ons opdracht een tekenfilm te maken. En wat er vervolgens gebeurde, daar had noch Avans, noch wij van durven dromen. Iedereen in het hoger onderwijs had het opeens over ‘de tekenfilm van Avans'. De film scoorde tot nu toe 28.000 hits op Youtube, kreeg aandacht op congressen, en naar we via via hebben vernomen was zelfs de minister onder de indruk. 

 

Sindsdien worden we door allerlei organisaties gevraagd om tekenfilms te maken.
Soms over hun meerjarenbeleidsplan, maar net zo vaak over hun visie, hun strategie, een veranderplan, hun kernwaarden, of gewoon: wie ze zijn. Meestal zijn de tekenfilms voor de eigen medewerkers bedoeld, maar vaak zijn ze ook interessant voor de buitenwereld: het grote publiek, klanten, of samenwerkingspartners.

facebook

Waarom zijn de animatiefilms van P&P zo succesvol?

Mensen vragen ons wel eens:

'Wat is het geheim van jullie animaties en waarom zijn ze zo succesvol?'

Van onze klanten horen we het volgende terug:

 1. Onze tekenfilms maken moeilijke dingen makkelijk, saaie dingen leuk. Niemand zit te wachten op managementjargon of ingewikkelde schema’s. In onze tekenfilms zijn situaties te zien die iedereen herkent, doelen waar  mensen zich graag voor inzetten en we gooien er een flinke scheut humor bij. Zo wordt de boodschap geankerd en door iedereen begrepen. Iedereen voelt zich ook aangesproken.
  ‘Hé, dit gaat over mij!’
 2. Ze creëren draagvlak voor veranderingen en goodwill voor de organisatie. Ze begrijpen niet alleen de boodschap, maar de mensen zijn er nu ook van overtuigd dat het de juiste manier is om verder te gaan.
 3. Jullie tekenfilms geven antwoord op die ene vraag die iedereen zich altijd stelt: ‘what’s in it for me?’ De film vraag creëert draagvlak voor onze plannen en goodwill voor de organisatie.
 4. Ze nemen oud zeer weg. De humor in jullie tekenfilms blijkt het onbespreekbare bespreekbaar te maken. De film haalt alle kou uit de lucht en zo ontstaat er ruimte om op een opbouwende manier met elkaar in gesprek te gaan.

 

Wat wij zelf heel belangrijk vinden is dat wij de verandering altijd verbinden aan het WAAROM. Waarom moet er veranderd worden.

 

Maar: wij kunnen natuurlijk niet toveren. Om bovengenoemde resultaten te bereiken moet een opdrachtgever ons ruimte geven, openstaan voor humor in het verhaal, en we moeten de eventuele zere plekken onomwonden kunnen benoemen.

Meer weten, vraag het ons?

Het werkproces

Van begin tot eind neemt het hele proces zo’n ruim 2 maanden in beslag en daarin worden 5 fases doorlopen:

 

 1. Research en scenario
 2. Schetsen van de tekeningen
 3. Schetsbespreking bij de klant 
 4. Opnames (van stem en tekeningen)
 5. Beeldnabewerking
 6. Audionabewerking
 7. Productie en regie

 

 

 1. Research en scenarioschrijven
  Bijna bij iedere klant waar we binnenkomen krijgen we een dik pak documenten overhandigd waar van alles in beschreven staat over het plan waar de film over moet gaan. Nuttig voor een eerste oriëntatie, maar om het echte verhaal op het spoor te komen zijn interviews nodig met een aantal betrokkenen: de bedenkers van het plan, de hoogst verantwoordelijke, en de mensen die het plan moeten gaan uitvoeren of ermee te maken gaan krijgen (bijvoorbeeld klanten, medewerkers of teamleiders.) Dat is het werk van Johanna Kroon, onze scenarioschrijfster. Zij doet de research, de interviews, schrijft het scenario.
  Het scenario wordt mondeling aan de klant gepresenteerd in een bijeenkomst met de projectgroep. Wat we heel belangrijk vinden is dat de klant een project groep samenstelt die verantwoordelijk is voor de film. Deze groep moet wel mandaat krijgen. We willen hiermee voorkomen dat mensen buiten de scenario bespreking om, alsnog de kans krijgen om met een rood potlood door het scenario te gaan. Hierdoor verdwijnt de dialoog. Het is namelijk van groot belang dat een scenario in dialoog besproken wordt, niet alleen met ons maar ook onderling, want binnen een bedrijf staan de neuzen niet altijd dezelfde kant op.
   
 2. Schetsen van de tekeningen
  Zodra het scenario definitief is deelt de regisseur de tekst op in scènes, waarna tekenaar Lex Dirkse aan de slag kan. Zijn opdracht is: breng een extra laag aan. De tekeningen moeten meer zijn dan visuele ondertiteling: ze moeten het verhaal kracht bijzetten, grappig zijn en de verschillende scriptelementen met elkaar verbinden. De tekenaar doet er eigenlijk steeds een schepje bovenop. Waar het script scherp is maken de tekeningen het scherper, waar het script iets van poëzie in zich heeft maken de tekeningen het poëtischer.
   
 3. De schetsbespreking bij de klant
  Dan vindt er een bespreking plaats die altijd een van de hoogtepunten is van het hele proces: de tekenaar komt zijn schetsen laten zien in een gezamenlijke sessie met de opdrachtgever, de regisseur en de scenarioschrijfster. Allemaal gaan we een glimp opvangen van hoe het eruit gaat zien. Alle lijnen komen tijdens deze bespreking bij elkaar: de scenarioschrijfster kijkt naar de tekeningen vanuit het scenario,de regisseur vanuit de eisen die de regie stelt, en de klant kijkt of er nog leuke bedrijfseigen elementen aan de tekeningen kunnen worden toegevoegd. Er vinden discussies plaats als: ‘hoe zien die petten van jullie uniformen er precies uit?’ of ‘klopt het dat jullie Indiase programmeurs altijd number forty four uit de koffie-automaat willen hebben?’ Door dat soort details mee te tekenen wordt het verhaal realistischer en onverwacht herkenbaar: ‘number forty four? Hoe weten jullie dat?’

 4. Opname van stem en tekenwerk
  Vaak wordt de tekst geschreven vanuit het perspektief van de kartrekker van het verhaal. Dat maakt het verhaal meer authentiek dan een stem van buitenaf. De stemopnames vinden dan plaats bij de klant op locatie. Paula Rennings en Pieter Vlamings van P&P regisseurs fungeren als regisseur en geluidstechnicus. De regisseur helpt de inspreker bij het overtuigend en levendig inspreken van de tekst. De sessie duurt ongeveer een uur. Het opnemen van het tekenwerk duurt wat langer: een tot drie dagen in de studio.

 5. Nabewerking
  En dan breekt het moment aan dat alle elementen moeten worden samengevoegd, opgepoetst en voorzien van special effects. Voor de visuele afwerking werken we samen met de mannen van Brandspanking, (Jos Wabeke of Rutger Hesseling;) tovenaars in beeldbewerking. 

 6. Audionabewerking
  Voor de laatste finishing touch gaan we naar Jeroen Nadorp van Bob Kommer Studio’s. Jeroen is expert in geluidseffecten– de ouderwetse hoorspelman zou je kunnen zeggen. Voetstappen op het grind, ruisende bladeren, krijsende meeuwen – hij haalt al deze sfeerversterkers uit een paar kisten met kokosnoten, schuursponsjes, en legosteentjes. 
  Het merkwaardige van Jeroens werk is: hoe beter hij het doet, hoe minder de geluiden opvallen. 

  Maar als een geluidsman zijn werk niet goed doet, dan klopt er iets niet aan een film. Leuk vak! Kijk maar eens op deze pagina
   
 7. P&P
  De regie over dit hele proces voeren wij Paula Rennings en Pieter Vlamings .
  Wij zorgen produceren en regisseren en zorgen voor een vlotte productie en aflevering. P&P maakt  de offerte, maakt en bewaakt de planning, houdt de samenhang in de gaten, regelt alle faciliteiten en verzorgt de financiële afhandeling.

 

 

 

Praktische punten

Praktische punten
 • De tekenfilms die op deze website zijn te zien zijn gemaakt voor zowel intern als extern gebruik.

 

 • We hebben ook films gemaakt die alleen voor de eigen medewerkers bedoeld waren en die dan ook niet op internet te zien zijn.

 

 • Dergelijke films worden altijd wel gepubliceerd op het intranet van de betreffende organisatie of op besloten YouTube pagina’s.

 

 • Als u een film nodig hebt die zowel voor een externe als een interne doelgroep bedoeld is dan kunt u overwegen een korte en een lange versie te maken.

 

 • Bijvoorbeeld 6 minuten voor de externe doelgroep, met een stuk ertussen geschoven waarin de consequenties voor de eigen medewerkers worden uiteengezet.

 

 • Meerdere taalversies zijn mogelijk. Niet met ondertiteling maar wel met andere voice over.

 

 • De film wordt afgeleverd op USB of zijn te downloaden via ons afgeschermd Vimeo kanaal, in elk format dat u maar wilt.

 

 • Het medium tekenfilm is niet bruikbaar voor zaken als stappenplannen, gebruiksaanwijzingen, schema's, modellen, matrixen, transponeertabellen etcetera.
  De ideeën achter de nieuwe organisatiestructuur of de transponeertabel kunnen wel geschikt zijn als onderwerp, maar de transponeertabel zelf niet.

Ons team - Johanna Kroon de Scenarioschrijfster

Scenarioschrijfster Johanna Kroon is gespecialiseerd in verandercommunicatie.

Ze schreef daar een boek over: Wat hebben ze nu weer bedacht?
Hoe één simpel principe het verschil maakt bij een verandertraject.

Meer over haar uitgangspunten kunt u lezen op haar website

 

Ons Team - Lex Dirkse - de tekenaar

De man met de snelle creatieve tekenhand. 
Het kan natuurlijk niet anders of er staan de nodige volstrekt ontekenbare begrippen in het script. Iedere keer houden we ons hart vast: wat moet Lex daar nou weer van maken? Maar iedere keer weer verrast hij ons met zijn oplossingen. Lex tekent vaak op congressen, zo vaak zelfs dat hij één ding nog niet voor elkaar heeft en dat is zijn website.

Op zoek naar….

Regelmatig worden wij door klanten gebeld die gecharmeerd zijn van onze veranderanimaties maar op zoek zijn naar iets anders.
Nu is het zo dat voor de whiteboard animaties Lex Dirkse, onze vaste tekenaar, live tekent in de studio.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar het kan ook anders.
Een getekende animatie zonder hand in beeld.
Dat kan met de tekeningen van Lex Dirkse of
in een heel andere stijl zoals die van Tineke Weber,
een tekenares met ook een komische inslag, maar weer heel anders.
Zij kan met een paar lijnen bijzondere types neerzetten.
Wij kunnen de tekeningen dan rechtstreeks in de computer laten tekenen en daar een animatiefilm van maken.

Of een grafische vorm, dat kan ook.
 

Mocht u op zoek zijn naar iets bijzonders bel ons, dan gaan we in overleg.

Doe de test

Doe de testDoe de test

Wij kunnen grof gezegd twee soorten films/animaties maken.

1. Veranderverhalen, zoals 'n whiteboard animatie, in samenwerking met Johanna Kroon onze scenario schrijfster.
2. Of kortere uitleg animaties (zonder script van Johanna) als whiteboard animatie of in een andere animatievorm.

Heeft u een veranderverhaal nodig of een korte uitleg over een dienst of product?

Maar wanneer kunt u een veranderverhaal gebruiken?

Whiteboard animaties zijn een uitstekende manier om draagvlak te creëren voor een nieuwe strategie, een nieuwe werkwijze, een nieuwe positionering, een nieuw idee, een maatschappelijke verandering - kortom, iets groots.
Hoe meer van de punten hieronder  van toepassing zijn op uw onderwerp, des te groter is de kans dat wij een tekenfilm voor u kunnen maken die het draagvlak creëert dat nodig is om een project te helpen slagen:

 1. Het gaat om een project of een verandering die veel impact gaat hebben en een vrij lange looptijd heeft
 2. Er zijn minimaal honderden of duizenden mensen bij betrokken (misschien alleen eigen medewerkers, misschien ook klanten, burgers, leerlingen, patiënten, kortom de mensen voor wie je het allemaal doet)
 3. Het gaat om iets fundamenteels. De verandering gaat verder dan bijv. de invoering van een nieuwe versie van Windows of een nieuwe manier om functies in te schalen
 4. Het gaat om een verandering die alleen maar kan slagen als de doelgroep begrijpt  waarom het noodzakelijk is en hoe zij zelf kunnen bijdragen
 5. Basis van de verandering is een nieuwe kijk op een probleem of op de organisatie.

Het doel van de communicatie is niet alleen maar dat iets wordt uitgelegd, maar dat er draagvlak en commitment ontstaat. De afzender is niet bang voor zelfspot, relativering en een beetje humor in het verhaal.

Wit u meer weten? Bel of mail gerust.