facebook linkedin
NLEN
17.03.2017 

Voorjaar 2017

Voorjaar 2017

Sinds mei 2016 zijn we medeoprichters van de Whynot cooperation. Omdat we naast ons reguliere werk ook projecten willen aangaan die wat breder zijn, breder in de zin van gecombineerd met andere disciplines en in eerste instantie zonder verdienmodel.
Met deze club van 6 mensen willen we per jaar één project aangaan. Maar het valt niet mee om iets van de grond te krijgen met mensen die allen druk zijn in hun reguliere werk.
Dus toen de vraag kwam of een aantal van ons een workshop voor een designweek op een art instituut in Jalandhar India wilde organiseren hebben wij dit aangegrepen als try-out.

We zijn inmiddels terug van deze reis en de workshop was een groot succes. Zowel voor ons als groep, als voor de opleiding in Jalandhar. Kijk en lees maar op de blog van de site: (https://www.whynotcoop.org)
Wij van P&P zijn meegegaan om te fotograferen en te filmen. We zijn nog maar net geland en hebben nog geen tijd gehad te evalueren hoe we nu verder gaan met de Whynot coorperation. Hoe gaan we nu verder? Wordt het een onderwijs activiteit met daarnaast nog wat andere projecten en wat wordt onze rol nu precies? Maar hoe dan ook dit was vast een fantastische ervaring om niet snel te vergeten.

facebook
01.12.2016 

Winter 2016

Winter 2016Winter 2016

We hebben afgelopen maand een film gemaakt voor de Auditdienst rijk.
Dit zijn de interne accountants van de Rijksoverheid. Ze controleren de jaarverslagen van alle ministeries. De ADR kan ook op verzoek van een ministerie audits uitvoeren, zoals bijvoorbeeld risicosignalerende audits of audits naar beleidsvorming en -uitvoering, beheer- of bedrijfsvoering en audits naar (grote) projecten. Geen makkelijk kost dus!


Onze klant is heel tevreden over het resultaat en wij eigenlijk ook…!  Zie de link op onze site.

Lees hieronder de testimonial van onze klant:
 

Om als organisatie goed te blijven functioneren, moet je de medewerkers blijven uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Voor velen betekent dit loslaten van bestaande gewoontes en durven om iets anders te doen. Johanna Kroon heeft op voortreffelijke wijze de kern van onze veranderopgave in een verhaal verwoord, waarna deze op originele wijze in een animatie is verwerkt. Alle medewerkers hebben het verhaal gezien en gehoord, en waren direct geïnspireerd. Het besef was er gelijk dat veranderen niet gaat om een structuurwijziging, maar om een andere manier van kijken en handelen. En daar kan iedereen direct mee beginnen. Mede dankzij het goede verhaal en de herkenbaarheid van de animatie, hebben we als organisatie een gedeeld beeld over waar we naar toe willen en wat we daarvoor moeten doen. Dat helpt om een echte verandering te realiseren. Dank daarvoor.


Anneke van Zanen – Nieberg
Algemeen Directeur Auditdienst Rijk.

21.09.2016 

Zomer 2016

Zomer 2016Zomer 2016

Voor de zomervakantie nog een film geleverd aan ASML. Daar mogen we natuurlijk niets over zeggen, maar we hebben wel een leuke vorm toegepast namelijk: live interviews geïntegreed in de tekeningen. In de zomer hadden wij ons bureau tijdelijk gevestigd in Noorwegen. Op pad om te fotograferen en ondertussen op een locatie met wifi aan de slag om een offerte te maken voor een film voor RWS.

Kortom we slagen erin een fijn werkzaam leven te leiden.

 

19.05.2016 

Tevreden klant

Tevreden klant

Wij benaderde P&P met de vraag een uitlegfilm te maken over een bepaalde werkmethode. Over die vraag zijn ze eerst met ons in discussie gegaan.
Is dit wel de juiste eerste vraag? Hebben jullie niet eerst een andere film nodig om medewerkers zover te krijgen dat ze de methode gaan toepassen. Waarom gebeurt het nu niet, terwijl die werkmethode toch zo voor de hand ligt? P&P analyseert de vraag van de klant voordat ze beginnen aan de opdracht. Door de scherpe blik van Johanna én haar techniek van doorvragen, werd duidelijk dat managers verschillende processen in hun hoofd hadden bij één bepaalde uitdrukking. Dat gaf de verwarring! Eerst dus een betere terminologie afgesproken en toen aan de slag met het script.
Door de manier waarop P&P de scriptbespreking organiseert, ontstaat er een snelkookpangevoel en kunnen er sneller besluiten genomen worden.  Het eindresultaat was erg goed: 2 korte whiteboard animatievideootjes die voor iedereen binnen het bedrijf herkenbaar waren. Eén video waarin het probleem scherp gezet werd en één video waarin de oplossing “in a nutshell” gepresenteerd werd. De milde humor en de scherpe situatieweergave maakten dat de video’s zo leuk waren om naar te kijken dat ook buiten de afdeling vele medewerkers ernaar kijken én er lering uittrekken.
Thérèse van Vinken
TvV Education

26.01.2016 

Een eerste mijlpaal bereikt

Een eerste mijlpaal bereiktEen eerste mijlpaal bereikt

In januari hebben wij, het whiteboard team, ons vijfjarig jubileum gevierd.
November 2010 ontmoeten wij Johanna Kroon en startte we met het eerste scenario voor Avans Hogeschool.
Op 25 januari 2011 maakten wij de eerste opnames in de studio.
In die vijf jaar hebben wij ruim 40 whiteboard films gemaakt.
Nog steeds werken wij met veel plezier samen en we willen dit zo lang mogelijk blijven doen. ‘Never change a winning team’.

Inmiddels hebben wij een derde film aan ASML geleverd, werken wij op dit moment aan een film voor Rijkswaterstaat, de Universiteit Leiden en Avans Hogeschool.

2016 heeft al een goede start gemaakt.

24.11.2015 

We mogen NIETS zeggen!

We mogen NIETS zeggen!

We vinden het natuurlijk leuk om over ons werk te praten, omdat we daar best trots op zijn, maar soms we mogen niks zeggen.
Sinds een paar maanden hebben we ASML als klant en daar hebben ze alles beter beveiligd dan in Fort Knox. Alles is daar Top Secret en iedereen is uiterst alert dat er geen informatie naar buiten lekt over hun High Tech Waver steppers.
Om bij ASML binnen te komen moesten we door een uitgebreide aanmeldprocedure en NDA (Non Disclosure Agreement) formulieren invullen. In onze ogen natuurlijk een hoop gedoe, maar begrijpelijk vanuit het oogpunt van de klant die in een technische wereldcompetitie zit waar grote financiële belangen mee gemoeid zijn.
We kunnen alleen zeggen dat ASML tevreden is met ons werk en de samenwerking en vertrouwen steeds meer groeit. Het resultaat is dat we nu al met de vierde film bezig zijn en hopelijk gaat de vijfde film binnenkort ook door, want daarvan hopen we wel dat we  die mogen laten zien. Een introductiefilm voor nieuwe medewerkers.

08.06.2015 

Werk in uitvoering

Zomer 2015 .... even uitpuffen.

We hebben zojuist een film opgeleverd voor AVANS Hogeschool over hun Ambitie richting 2020. Avans was ruim vier jaar geleden onze eerste opdrachtgever voor een whiteboard film. 
Deze film is zowel voor hen als voor ons zeer succesvol gebleken en tja... noblesse oblige dus ze wilden niet weer zo'n zelfde film. Samen met ons team zijn we aan de slag gegaan om een andere vorm te bedenken en zie hier het resultaat.

 

Verder hebben wij voor de gemeente Zoetermeer een film gemaakt: 'Kopje Koffie deurwaarder?' eindelijk weer eens film die we openbaar mogen maken (zie).
Voor ABN•AMRO hebben wij wederom een film opgeleverd voor de afdeling TOPS, de derde film over hun beleid richting 2020. Deze film is voor intern gebruik en mogen wij niet laten zien.

Op dit moment zijn we aan het werk voor een film van ASML die mogen niet laten zien, daar mogen we zelfs niet over praten.
Verder gaan we de zomer gebruiken om een beetje bij te tanken.

 

Wat doet P&P eigenlijk? Deze vraag krijgen we regelmatig.

P&P voert de regie en produceert. Wij voeren besprekingen met de klant. Wij overleggen met Johanna over het script.
Wij rijden regelmatig met onze Twizy naar Brandspanking om de vorderingen te bespreken en wat we graag anders willen, sturen de geluidstudio aan, zorgen dat de DVD-omslag op tijd is vormgegeven, houden de agenda's in de gaten en zorgen dat de deadline gehaald wordt.

Kortom P&P is eindverantwoordlijk.

Op weg in de Twyzi

12.02.2014 

TESTIMONIAL

TESTIMONIAL

TESTIMONIAL

Een klant voor wie we een animatiefilm over hun nieuwe strategie gemaakt hadden belde op: hij had een Engelse vertaling van de film nodig, om te vertonen op een internationaal congres.

Op dat congres gebeurde iets interessants. Alle sprekers  vertelden over hun diverse strategieën. Onze klant vertoonde het filmpje, ongeveer 8 minuten. Na afloop kwam er iemand naar hem toe en vroeg: 'Zeg, wat heeft dat filmpje van jullie eigenlijk gekost?'

Onze klant noemde het bedrag.

Er volgde een lange serie verwensingen.

'Weet je dat wij al twee jaar aan het communiceren zijn over onze nieuwe strategie?

Weet je dat we er inmiddels drie miljoen euro tegenaan hebben gegooid...

EN NOG SNAPPEN DE MENSEN HET NIET!'

Onze klant ging blij naar huis.

 

15.04.2013 

Hoe communiceer je je beleid, je visie? Je corporate story?

 

Alweer ruime tijd geleden hebben we, van een goed verhaal van Johanna Kroon, een animatie gemaakt over het beleidsplan van AVANS HOGESCHOOL.


Sinds deze animatie via internet half Nederland bereikt heeft, worden we regelmatig gebeld door diverse bedrijven die ook zo’n ‘filmpje’ willen.


Eerlijkheid gebied te melden dat veel van deze aanvragen strandt bij dit telefoongesprek omdat men denkt dat het een heel eenvoudig (lees goedkoop) product is om te maken.

Een aantal van de aanvragen mondt wel uit in een daadwerkelijke opdracht.

Zoals bijvoorbeeld de film voor Tiwos de Tilburgse woonstichting of twee films voor ABN•AMRO.
Soms beginnen we op verzoek van de klant aan een verhaal voor zo’n animatie en blijkt deze vorm toch niet te passen bij hun wensen.

Bijvoorbeeld; de Provincie Noord-Brabant wilde een animatie om hun beleid voor het voetlicht te krijgen.
Maar de cartooneske vorm bleek bij nader inzien niet geschikt om dit verhaal te vertellen.
Uiteindelijk is er voor een gedramatiseerde film gekozen.

Hierin vertellen en visualiseren kinderen van een Brabants gezin met behulp van hun speelgoed wat de ‘Agenda van Brabant’ inhoud.

11.06.2012 

Tijd voor reflectie

Onze bedrijfsnaam ‘P&P regisseurs’ klopt die eigenlijk nog wel?
Moeten we ons onderhand niet anders noemen?
Bijvoorbeeld: P&P media regisseurs? Of media vormgevers?

We merken dat ons werk zich aan het verbreden is.
We maken nog steeds films, maar steeds vaker komen er ook andere vragen.
Instellingen en bedrijven hebben wel de informatie die gecommuniceerd moet worden, maar weten niet in welke vorm, of men heeft de informatie nog niet helder op het netvlies.

Bijvoorbeeld:
Avans Hogeschool heeft veel kennis en informatie over de bevindingen rondom Brein & Leren. Maar deze informatie is verspreid en nog niet concreet genoeg om te communiceren naar de docenten.
Aan P&P de vraag om dit te structureren en met een communicatie-advies te komen.

Samen met de mensen van 100Hertz multimedia gaan wij aan de slag. We interviewen mensen, zoeken informatie via internet, lezen boeken, maken een mindmap en geven advies.
Op zich is het niet zo heel anders dan dat je een scenario schrijft. Nu geven wij een breder advies, audiovisueel kan er een onderdeel van zijn, maar dat hoeft niet persé.

Of ons advies uiteindelijk gerealiseerd wordt? Dat is nog maar de vraag want doordat wij de vraag concreter hebben gemaakt en er een vorm aan hebben gegeven, wordt het voor de klant ook duidelijker wat hij of zij wel of niet wil en dat kan soms ook in ons nadeel uitpakken.

Wellicht is ‘P&P media regisseurs’ toch een beter naam voor wat we nu allemaal doen.
Of ‘P&P media adviseurs’? Nee want we willen wel blijven creëren dat moet onze core business blijven. Kortom we zijn er nog niet uit.

22.05.2011 

48 Hours - Dead Frog

Wij doen dit jaar mee met het '48 Hours filmproject'.
48 HOURS is gekoppeld aan het komende Filmfestival in Breda.
Het weekend voorafgaande aan het festival krijgen we 48 uur de tijd om een eigen film (4 à 7 min.) te maken met een verplichte prop, karakter en genre. Deze film zal dan vertoont worden tijdens het festival op zondag 27 maart.
Voor dit project werken we samen met 'jonge hond' Thijs van Gasteren. Ons team zal verder bestaan uit oude ervaren rotten zoals bijv. cameraman Robert Berger en Kees van Gool en jonge honden zoals Jos Wabeke en Jeroen Nadorp. Wij zien dit als een project met ruimte voor experiment gekoppeld aan vaardigheid en kwaliteit. Het moet een ‘woensdagmiddag buitenspelen’ actie worden waarin we voornamelijk met veel plezier een film willen maken. Een project waaruit we nieuwe ideeën kunnen halen voor ons reguliere werk.
Het is belangrijk dat we blijven experimenteren. Uitproberen; nieuwe wegen bewandelen.
We hebben ons team ingeschreven onder de naam Dead Frog - not dead but alive and kicking.


Bekijk hier de teaser

17.03.2011 

P&P zéér actief op Het film festival Breda

1. Voor de netwerkbijeenkomst het “Beste van Brabant” is onze film 'Avans Meerjarenbeleidsplan' geselecteerd.
Dit vindt plaats op Woensdagmiddag 23 maart vanaf 14:00 uur in het Poppodium de Mezz. Pieter vertelt als producent, samen met Jos Wabeke, die de compositing gedaan heeft, over de totstandkoming van deze film.

2. Op Zaterdag 26 maart om 11:00 uur in Pathé 1 wordt onze documentaire 'Sporen ze wel', vertoont in de reeks Brabantse Beauties.
'Sporen ze wel' laat zien hoe er in het dorp Prinsenbeek op een indrukwekkende manier karnaval wordt gevierd. We hopen dat veel van jullie komen kijken. Achteraf aan de (koffie) bar willen we horen wat jullie ervan vinden. Dan is het eerste bakkie voor ons! Deze film is gratis toegankelijk. Let op: wel een kaartje halen bij de kassa.

03.02.2011 

Prijs voor ‘Carneval in Mestreech’ ‘t Sjoenste Leedsje

De PR-kemissie vaan De Tempeleers heet beslote um in 't jaor vaan Prins Guy d'n Ierste De Peersplaank touw te kinne aon Paula Rennings en Bart Vonk.
Dees hommage, is aon Paula en Bart touwgekind es groeten daank veur de excellente meneer boe-op zij de Mestreechter Vastelaovend in d'n dvd "t Sjoenste Leedsje" in beeld höbbe gebrach.
Eus appreciatie heiveur, in 'ne blievende souvenir, weurt aon Paula en postuum aon Bart aongeboje in 't jaor 2000+1x11-1.

Vertaling:
De Pr commissie van de Tempeleers heeft besloten om in het jaar van Prins Guy de Eerste
De Persplank toe te kennen aan Paula Rennings en Bart Vonk.
Deze hommage, is aan Paula en Bart toegekend als grote dank voor de excellente manier waarop zij de Maastrichter Carnaval in de dvd "'t Sjoenste Leedsje" in beeld hebben gebracht.
Onze waardering hiervoor in een blijvend souvenir wordt aan Paula en postuum aan Bart aangeboden in het jaar 2000+1x11-1

 

Bestel hier de DVD