Het groot gespreksvormenboek

#Animatie  #Interne communicatie  #Non profit  #Overheid  #Verandermanagement  #Whiteboard  #Veranderverhaal  

HET GROOT GESPREKSVORMENBOEK
De gemeente Oss is in ontwikkeling naar een netwerkorganisatie.
De gemeente was al langere tijd aan het experimenteren met de nieuwe manier van werken en organiseren, maar er werd teveel gesproken in abstracte termen.
Termen waaraan een ieder zijn eigen invulling kon geven en waardoor de nieuwe netwerkorganisatie niet van de grond kwam.
Deze film moet er voor zorgen dat iedereen een duidelijk beeld krijgt. Wat bedoelen we er nu eigenlijk mee.