Klushuizen

#Animatie  #Externe communicatie  #Non profit  #Overheid  #Verandermanagement  #Whiteboard  #Veranderverhaal  

KLUSHUIZEN
De gemeente Den Haag wilde een film om de mensen voor te lichten over het bestaan van Klushuizen.
Bestaande gebouwen die geschikt worden gemaakt voor bewoning, waaraan men zelf nog het nodige moet doen.
Een betaalbare manier voor een eigen woning.