Risicogericht en kennisgedreven toezicht

#Animatie  #Interne communicatie  #Non profit  #Overheid  #Verandermanagement  #Whiteboard  #Veranderverhaal  

RISICOGERICHT EN KENNISGEDREVEN TOEZICHT
Het zijn voor de NVWA spannende tijden. Ze zijn een toezichthouder die zelf onder toezicht staat: de Tweede Kamer en de Auditdienst Rijk houden hen nauwlettend in de gaten. Maar ze hebben de wind mee. De gedachte dat toezicht maar een last is, teveel geld kost, en dat alles aan het bedrijfsleven overgelaten moet worden, is passe. Iedereen is het erover eens dat er een stevige toezichthouder als de NVWA nodig is als hoeder van maatschappelijke waarden waarover niet te marchanderen valt: Hoe gaan ze het voor elkaar krijgen zo’n toezichthouder te zijn.