Promo

#Animatie  #Verandermanagement  #Whiteboard  

Deze promo is een montage van korte fragmenten uit films die we voor diverse klanten gemaakt hebben.
IT blijkt iedere keer weer een geweldig onderwerp voor onze films.

Immers: 
IT is onstoffelijk en onzichtbaar maar een onze tekenaar kan er ontzettend veel mee.
IT is abstract en moeilijk en schreeuwt daarom om een andere benadering dan de gebruikelijke schema's en Powerpoints
IT lijkt alleen maar over bits en bytes te gaan, maar veel van wat er op IT-gebied misgaat komt natuurlijk gewoon voort uit menselijk gedrag - ideaal voor een verhalende aanpak
IT-ers en niet IT-ers spreken nauwelijks dezelfde taal maar moeten wel samenwerken. Een gemeenschappelijk verhaal kan daarbij geweldig helpen.