Raphaël

#Externe communicatie  #Korte film  #Non profit  #Video  

RAPHËL
Trailer voor een theater voorstelling van Klemens Patijn en Maurists van den Berg onder regie van Hans Man in 't veld.

Camera en regie: Pieter Vlamings
Montage: Pieter Vlamings
Geluidsnabewerking: Bob Kommer Studios