Hoe het Nederlands Hoger Onderwijs kan profiteren van de Cloud

#Animatie  #Externe communicatie  #Non profit  #Onderwijs  #Verandermanagement  #Whiteboard  #Veranderverhaal  

HOE HET NEDERLANDS HOGER ONDERWIJS KAN PROFITEREN VAN DE CLOUD
i-Strategie voor hoger- onderwijs en onderzoek
Binnen SURF wordt er gewerkt aan een toekomstvisie (i-strategie) voor de Hogescholen en Universiteiten van Nederland.
De opdracht was : Vertaal een complexe strategie van 34 pagina's in een film die zorgt voor draagvlak.