Van goed naar beter

#Animatie  #Corporate  #Interne communicatie  #Non profit  #Overheid  #Verandermanagement  #Whiteboard  

Binnen het bedrijfsonderdeel PPO van RWS is een visie ontwikkeld over de toekomstige werkwijze binnen projecten en de gewenste houding en gedrag in de relatie met de marktpartijen.
Deze visie is vastgelegd in de notitie “Van goed naar beter”.
De film heeft geholpen deze visie te implementeren.