Vergunningen - Deel 2

Deel 2 van 'Vergunningen' gaat over de volgende stap in een verbouwing aan je huis namelijk het toezichttraject.