Een IT-Project

#Animatiefilm  #Uitlegfilm  #Interne communicatie  #Corporate  

EEN IT-PROJECT
Fragmenten van uitlegfilm over de voortgang van een IT project bij de ABN•AMRO.

Andere films die we voor de ABN•AMRO gemaakt hebben en waarvan we maar een héél klein stukje mogen laten zien: