Erfpacht | Vergunningvrij Bouwen

Het van het kopen van een bouwkavel is flexibeler geworden. Maar het systeem is helaas niet zo makkelijk te begrijpen. Deze serie van drie films moeten kort en krachtig laten zien hoe het systeem functioneert en wat de mogelijkheden zijn.

Andere films die we ook voor Den Haag gemaakt hebben:

Neem nu contact met ons op!

Paul Rüpp

G-O-D online P&P

Club Diana

G-O-D online P&P