Focus op Onderwijs in de Professionele Ruimte

#Whiteboardfilm  #Verandermanagement  #Veranderverhaal  #Externe communicatie  #Interne communicatie  #Overheid  #Onderwijs  

FOCUS OP ONDERWIJS IN DE PROFESSIONELE RUIMTE
Een whiteboardfilm over het MeerJarenBeleidsPlan van de Hogeschool Utrecht.