Risicogericht en Kennisgedreven Toezicht

#Whiteboard  #Verandermanagement  #Veranderverhaal  #Interne communicatie  #Non profit  #Overheid  

RISICOGERICHT EN KENNISGEDREVEN TOEZICHT
Een film over de Corporate Identity en de veranderingen binnen de NVWA. Iedereen is het erover eens dat er een stevige toezichthouder als de NVWA nodig is als hoeder van maatschappelijke waarden waarover niet te marchanderen valt: Hoe gaan ze het voor elkaar krijgen zo’n toezichthouder te zijn.