Thuis in de wijk - Lister

#Event  #Whiteboardfilm  #Storytelling  #Verandermanagement  #Veranderverhaal  #Interne communicatie  #Non profit  #Overheid  

Lister begeleidt mensen van wie het leven ontwricht is geraakt door een psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving. De medewerkers van Lister bieden deze mensen ondersteuning bij wonen, werken en zelfontplooiing. In de afgelopen periode is er binnen Lister hard gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan.
 
Er lag een plan dat was goedgekeurd door de medewerkers.
Maar papier is geduldig, het document geeft nog niet voldoende beeld wat deze begrippen in de praktijk gaan betekenen. Vandaar dat Lister behoefte had aan een whiteboardanimatie die de kern van dit nieuwe beleid in 7 minuten in woord en beeld samenvat.
Andere films die we gemaakt hebben voor zorginstellingen en overheden zijn bijv.  Nut van het Algemeen voor TIWOS of Toezicht voor de Gemeente Den Haag of deze voor Rijkswaterstaat.
Meer weten kijk op WERKWIJZE